Galina Todorova

Галина Тодорова Нифору поседува инженерска диплома за Технологија на вино и алкохолни пијалаци од Универзитетот за технологија на храна во Пловдив, а исто така специјализирала во вински маркетинг и менаџмент (MBA) на Меѓународниот институт за вино во Бордо, Франција. Во последните 20 години во винската индустрија во Бугарија и во странство се етаблира како специјалист кој успешно развива бизнис стратегии и создава брендови од меѓународно значење. Таа работи и како консултант на производители на вино и пишува за различни вински списанија.

Галина e претседател на Бугарското здружение за извоз на вино (BWEA) и напорно работи да ги промовира бугарските вина во странство. Галина е основач и генерален директор на Меѓународниот вински натпревар и фестивал на Балканот – многу успешен настан, чија цел е да ги промовира балканските вина.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.