М-р Слободен Чокревски е асистент на Управно ветеринарство при Факултетот за ветеринарна медицина, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Како долгогодишен директор на Управата за ветеринарство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство зема учество на бројни национални програми за приближување на Република Македонија кон ЕУ во областа на ветеринарството, а исто така дејствува и како национален координатор на повеќе меѓународни проекти.

Како претседател на Слоу фуд конвивиум Скопје (Slow Food Convivum Skopje) има организирано многу работилници на тема спарување храна и вино. Слободен е долгогодишен вински ентузијаст и консултант во секторот храна и вино.

Leave a Reply

Your email address will not be published.